Er is niks vervelender dan lang wachten op je geld als ondernemer. Het liefst zie je nog dezelfde dag, dat je de factuur verstuurd hebt,deze bijgeschreven worden op je bankrekening.

Hoe zorg je ervoor dat je factuur tijdig wordt betaald.

Er zijn verschillende betalingstermijnen als je naar de wereld van ondernemen kijkt. Echter bepaal jij als ondernemer wat jouw betalingstermijn is, en daar heeft je klant zicht dan aan te houden als die een dienst van je afneemt.

Wat is tijdig voor jou

Om te zorgen dat je je geld tijdig binnenkrijgt moet je voor jezelf eerst bepalen wat voor jouw tijdig is. Als je voornamelijk online werkt is dat in mijn optiek voordat de coaching sessie of traject begint. Coach je live en komt de klant bij jou dan kan dat ook zijn dat je de optie biedt om na afloop van de sessie te betalen.

Hoe zorg je dat de klant tijdig betaald

Als je online of live coacht en je wilt het geld binnen hebben voordat een sessie begint dan meld je dit tijdens het gesprek (of in de mail) waarin de sessie wordt geboekt, ook meld je erbij dat als het bedrag niet voor aanvang van de sessie op je bankrekening is bijgeschreven de sessie automatisch komt te vervallen.

Hoe zorg je dat trajecten tijdig worden betaald

Coachingstrajecten kosten meestal een paar duizend euro en ja niet iedere klant kan dat in één keer betalen. Om toch te zorgen dat jij tijdig je geld binnenkrijgt is het van belang om duidelijke betalingsvoorwaarden af te spreken met de klant. Zoals in hoeveel termijnen mag die betalen en wat zijn de gevolgen als een betaling niet tijdig wordt gedaan.

Voorbeeld
Een klant mag in 3 termijnen betalen, dan wil je de eerste betaling binnen hebben voordat het coachingstraject begint, de 2de en 3de betaling voor een bepaalde datum. Deze datums liggen binnen de looptijd van het traject en het liefst op een datum iets voordat het 2de of 3de deel van het traject ingaat, op die manier zorg je ervoor dat jij je geld tijdig binnen hebt en kun je aangeven dat als de betaling niet binnen is, het coachingstraject gestopt/onderbroken wordt.

Neem je betalingsvoorwaarden altijd op in je algemene voorwaarden om te zorgen dat klanten niet kunnen zeggen dat ze niet op de hoogte waren van je betalingsvoorwaarden. Hierin staat dus je betalingsvoorwaarden maar ook de gevolgen als ze niet op tijd betalen.

Zorg ervoor dat je altijd een akkoord krijgt op de algemene voorwaarden. Dit kan gewoon via de mail met als reactie: akkoord met de algemene voorwaarden.

Wat als mensen een langere betalingstermijn willen dan het traject?

Nu kan het zijn dat een klant heel graag door jou wil worden geholpen, maar dat zijn/haar budget het niet toelaat om de volledige betaling binnen de looptijd van het traject te voldoen.

Wat nu? Wel de praktijk leert dat je naar een deel van je geld kunt fluiten of heel veel moeite moet doen om het te krijgen. Mijn advies is dan ook om geen betalingstermijnen te verstrekken die langer lopen dan het coachingstraject.

Hoe spijtig dan ook voor de klant op dat moment, maar als die echt door jouw geholpen wil worden dan vindt die wel een manier om het geld bij elkaar te krijgen.

Hoe zit dat met grote bedrijven?

Ja als je met grote bedrijven werkt heb je vaak te maken met een 30 dagen betalingstermijn die zij hanteren. Als jij dan bijvoorbeeld een betalingstermijn van 14 dagen hanteert gaan zij daar niet mee akkoord. Wat je wel kunt doen is een aanbetaling vragen, om zo eventuele kosten te kunnen dekken.

Echter is het van groot belang dat je duidelijk afspraken met ze maakt en die op papier vast legt en laat tekenen. Op die manier kun je altijd terugkomen op de afspraken die jullie hebben gemaakt.

Betalen ze om wat voor reden de factuur niet tijdig, stuur dan een herinnering.
Waarin je ze vriendelijk verzoekt om tot betaling over te gaan en kort wat de gevolgen zijn als ze dat niet doen.

Conclusie

Je kunt als ondernemer zorgen dat jij je geld tijdig binnenkrijgt mits je duidelijk naar je klant communiceert wat jouw betalingsvoorwaarden zijn en de gevolgen als ze het niet doen. Neem deze ook op in je algemene voorwaarden en verschaf ze die als ze een sessie of traject boeken, en zorg dat je altijd een akkoord krijgt op de algemene voorwaarden. Op die manier kunnen ze later niet ontkennen dat ze niet op de hoogte waren.

Geniet van je reis naar financiële vrijheid

Groet, Ronny

>